Divisió Enginyeria Nuclear

 

La Secció d'Enginyeria Nuclear (SEN) del departament de Física de la UPC, la formem més de vint persones entre professors i personal d'investigació.

 

Som a l'edifici H de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 

 

Impartim docència de l'Àrea d'Enginyeria Nuclear a:

Participem als Màsters:

Dirigim tèsis doctorals a:

Els grups de recerca de la secció són: