Comparteix:

Doctorat

Programes de Doctorat

Doctorat en Física Computacional i Aplicada

El Programa de Doctorat de Física Computacional i Aplicada proporciona una sòlida formació en els camps de la Física Computacional i de la Física Aplicada, així com també subministra una base adequada en les metodologies d’investigació científica i tècnica en general. Pretenem que els futurs doctors siguin capaços de liderar la investigació i la innovació tecnològica en els àmbits esmentats.

Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants

A Catalunya, hi ha tres centrals nuclears en explotació (Ascó I, Ascó II i Vandellòs) que generen, aproximadament, el 45% de l’energia elèctrica consumida a la regió. En el conjunt d’Espanya hi ha vuit centrals, les quals proporcionen al voltant del 20% de l’energia elèctrica consumida. Aquesta situació i les perspectives futures de la utilització de les radiacions ionitzants en general, i de la producció d’energia nuclear en particular, justifiquen la necessitat d’oferir el present Programa de Doctorat.

Doctorat en Ciència i Tecnologia Aeroespacials

El principal objectiu del programa és la formació d’estudiants en les ciències i tecnologies de més àmplia aplicació i utilitat en el panorama aeronàutic i espacial actual, cobrint aspectes de fonamentació teòrica i pràctica, així com metodologia i formació general en tècniques de recerca, amb l’objectiu de produir treballs de recerca originals i de qualitat en els àmbits indicats. Es facilita el coneixement dels avenços científics i/o tècnics més rellevants aconseguits amb els equips de recerca en els camps esmentats, de la metodologia cientificotècnica utilitzada per a la seva consecució i de les aplicacions tecnològiques i industrials que n’hagin pogut derivar.