Comparteix:

Un nou procediment de simulació permet noves perspectives sobre els batecs ectòpics en el cor

09/01/2019

L'investigador Ramon i Cajal del departament de Física, Sergio Alonso, publica, en col·laboració amb la Universitat Federal de Juiz de Fora del Brasil i el Deutsches Herzzentrum Berlin, un nou mètode de simulació per a comprendre com els cors poden bategar de forma anòmala amb un senyal que s'origina en el mateix cor (batec ectòpic) en lloc del nostre marcapasos extern natural.

Se sap que els batecs ectòpics estan involucrats en l'inici d'una varietat d'arítmies cardíaques. S'ha trobat que s'originen en àrees d'infart, regions de microfibrosis i altres teixits heterogenis. Sergio Alonso publica en col·laboració amb investigadors brasilers i alemanys un nou procediment per a simular la generació de batecs ectòpics prop de les regions d'infart a través del mecanisme de micro-reentrada en un model biventricular específic per al pacient. El model geomètric del cor específic del pacient s'obté a través d'imatges de ressonància magnètica (MRI). Pel fet que la informació microscòpica sobre l'estructura heterogènia de les regions d'infart no està disponible, s'utilitzen simulacions de Monte-Carlo. Els resultats de la simulació revelen que els batecs ectòpics emergeixen de micro-reentradas que són sostingudes per l'estructura heterogènia de les regions infartades.

El mecanisme de micro-reentrada pot estar relacionat amb el curs d'activació en que es produeix a causa de la intricada morfologia d'un mitjà de dues fases compost per materials conductors (miocitos) i no conductors (necrosis o fibrosis). Aquest mitjà de dues fases forma un laberint en el qual les ones es fraccionen i segueixen rutes en zig-zag. Depenent de la topologia d'aquest laberint, es poden formar circuits intricats que permeten una activació sostinguda dins de la regió de l'infart, en condicions pròximes a la percolació.

Sergio Alonso pertany al grup de recerca  Computational Biology and Complex Systems. BIOCOMSC. Per a més informació veure la pàgina web i més detalls d'aquesta recerca en portuguès.


Ectopic beats arise from micro-reentries near infarct regions in simulations of a patient-specific heart model

Sachetto, R.; Alonso, S.; Otaviano, F.; Martins , B.; Filipe, J.; Kuehne, T.; Weber, R.
Scientific reports Vol. 8, p. 16392-1-16392-14
DOI: 10.1038/s41598-018-34304-y

Keywords
r_n