Comparteix:

L'editor de Physical Review E selecciona un treball de física estadística realitzat al departament com a part de la portada del seu darrer volum

06/02/2019

El treball de Laureano Ramírez-Piscina en Physical Review E sobre el formalisme de Langevin aplicat a la difusió en canals fet el juliol passat ha estat seleccionat per l'editor com una de les principals contribucions a la física estadística de la revista.

La difusió iònica al llarg dels canals moleculars regula funcions fisiològiques importants en la membrana cel·lular, com ara la propagació del potencial d'acció, la contracció muscular, els cicles reguladors, etc. En les simulacions de Langevin de la dinàmica iònica al llarg del canal, cal tenir en compte condicions de frontera especials en els dos extrems del canal, és a dir, els valors de la concentració iònica que han de coincidir amb les concentracions dins i fora de la cèl·lula. Els algorismes anteriors per a aquestes condicions de frontera presentaven diversos problemes, tant conceptuals com pràctics.

Laureano va trobar una solució sorprenentment senzilla i elegant, que no té cap d'aquests problemes. Va publicar els resultats el passat mes de juliol a Physical Review E. L'article, a més, va proporcionar els valors de concentració correctes en la frontera durant els transitoris i durant simulacions curtes, sense l'aparició de capes frontereres espúries, com en altres mètodes. A causa d'aquesta simplicitat, va demostrar que el formalisme és aplicable de forma directa a situacions complexes més realistes, ja sigui per a la dinàmica del canal o, en general, per a altres problemes de difusió.

L'editor de la revista va seleccionar el treball de Laureano com a portada de la revista en el número de juliol del 2018, convertint-se en un dels 25 articles més rellevants publicats en el seu darrer volum, que abasta prop de 1000 articles. Physical review E és la revista de l'APS de referència per a les àrees interrelacionades de la física estadística, no lineal, biològica i de matèria tova. Podem dir que un dels nostres investigadors ha arribat a la cima del seu camp aquest any passat.

Laureano forma part del grup de recerca consolidat Computational Biology and Complex Systems. BIOCOMSC


Fixed-density boundary conditions in overdamped Langevin simulations of diffusion in channels 

Ramírez-Piscina, L.

Phys. Rev. E 98, 013302 (2018)
DOI:
https://doi.org/10.1103/PhysRevE.98.013302


Keywords
r_n