Comparteix:

Nova campanya de mesures a la platja de Castelldefels

07/03/2018

Investigadors de la UPC i el CSIC estudiaran els corrents, les onades i el moviment de la sorra a la platja de Castelldefels (Barcelona) (Campanya MUSA, març 2018)

 

Les platges són una de les zones naturals més dinàmiques de la Terra i entendre els processos geofísics dominants té un gran interès tant des d'un punt de vista científic com socio-econòmic (només cal pensar en fenòmens com l'erosió d'algunes platges o la inundació durant els temporals). Investigadors de diferents institucions catalanes i mallorquines (de la UPC i del CSIC) estem col·laborant dins del marc d'un projecte de recerca per millorar el coneixement sobre la complexa dinàmica acoblada de les onades, els corrents, la sorra i la topografia submergida de les platges. Utilitzem per una banda models matemàtics que resolen les lleis de la física mitjançant mètodes numèrics i per l'altra mesures experimentals in situ i amb sensors remots com ara càmeres de vídeo i radars.

 

Una de les activitats d'aquest projecte de recerca coordinat serà una campanya intensiva de mesures a la platja de Castelldefels, que es farà de l'11 al 23 de març de 2018. L'objectiu és monitoritzar la dinàmica de la platja durant 7 dies i, més en detall, els canvis en les barres de sorra submergides i en la línia de costa, així com els intercanvis entre la platja i la plataforma continental. Per fer-ho, mesurarem de manera contínua les característiques de les onades a diferents profunditats, així com els corrents, la turbidesa de l’aigua i les ondulacions topogràfiques del fons marí amb instruments col·locats en diferents posicions. També prendrem mostres de sediment, per estudiar-ne les característiques granulomètriques, i mesurarem repetidament la topografia emergida i submergida. A part, el sistema de vídeo-monitorització que tenim instal·lat permanentment a dalt de la torre de la Plaça de les Palmeres de Castelldefels (http://cooweb.cmima.csic.es/video-coo/images.jsp?site=CFA1-sam) ens permetrà obtenir imatges i vídeos a partir dels quals podrem quantificar amb molt bona resolució els canvis en la línia de costa i en les barres submergides. També hi ha previst instal·lar un radar per comparar els dos tipus de sensors remots. Investigadors de la Universidad del Norte (Colòmbia) i de la University of Copenhagen (Dinamarca) també participaran en la campanya i aportaran instrumentació.

 

El Ministerio de Economía y Competitividad finança el projecte de recerca coordinat (Referència: CTM2015-66225-C2-1-P i CTM2015-66225-C2-2-P), i també col·laboren en la campanya l'Ajuntament de Castelldefels, la Universidad del Norte, la Copenhagen University, el Port Ginesta i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

 

Grups de recerca dels investigadors implicats:

 

 

figures_comentades_campanya_Castelldefels_marc2018.pdf